normy a certifikaty

Normy a certifikáty

Tkaniny na výrobu pracovných odevov

Tkaniny na výrobu ochranných a výstražných odevov

Tkaniny na výrobu ochranných a výstražných odevov

(konštrukčná charakteristika, mechanicko-fyzikálne vlastnosti)

Certifikáty, skúšobné protokoly a testové správy poskytujeme na vyžiadanie.